Do czego może prowadzić jedzenie kompulsywne?
Do czego może prowadzić jedzenie kompulsywne?

Kompulsywne jedzenie prowadzi do uzależnienia od ilości spożywanego pokarmu w sytuacjach stresowych. Może to prowadzić, przy powolnym metabolizmie do otyłości. Rozróżniamy dwa typy otyłości - brzuszną (jabł­kową) i pośladkowo-udową (gruszkową). Groź­niejsza dla zdrowia jest otyłość brzuszna. Jej po­wstawaniu sprzyjają nadmiar spożywanej soli, je­dzenie tłuszczu zwierzęcego, palenie papierosów oraz stres. Zagrożenia dla zdrowia wynikające z otyłości tego typu lekarze nazywają występo­waniem zespołu metabolicznego. Zespół metaboliczny, prowadzący do uzależnienia - według nowej definicji In­ternational Diabetes Federation (IDF) - to połą­czenie otyłości brzusznej z dwoma (lub więcej) z czterech następujących czynników.

Są to: zwiększone stężenie trójglicerydów, zmniejszone stężenie cholesterolu HDL (dobry), podwyższo­ne ciśnienie tętnicze, zwiększone stężenie gluko­zy na czczo lub rozpoznana cukrzyca typu II. Otyłość Polaków jest też poważnym problemem ekonomicznym. Ponad 1/5 wszystkich środków na ochronę zdrowia w naszym kraju pochłania le­czenie powikłań nadwagi i otyłości i uzależnienia spowodowanego zespołem metabolicznym. Otyłość nisz­czy zdrowie i skraca życie, a w tym przypadku, łatwiej niż w innych schorzeniach, daje się zasto­sować w praktyce hasło - twoje zdrowie w two­ich rękach. 

Podobne

Dyskoteki

Dyskoteki

To również rozrywka przeważnie dla młodych osób. Wymaga pewnej kondycji, bo zabawa czę...
Ubezpieczenie majątku

Ubezpieczenie majątku

W każdej dowolnej chwili możemy zabezpieczyć swój majątek jeżeli tylko go posiadamy i mamy ta...
Strój kąpielowy

Strój kąpielowy

Początek lata to okres kiedy na gwałt kupujemy stroje kąpielowe. Dobór najodpowiedniejszego m...